Během letošního školního roku jsme na naší škole pořádali sbírku, jejíž výtěžek jsme věnovali organizaci Mary's Meals. Jde o mezinárodní hnutí, které se zabývá jednoduchým a efektivním řešením hladu ve světě.

Hnutí za své poslání považuje dosáhnout toho, aby každé dítě z rozvojové země, které trpí extrémní chudobou, dostalo jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání. Také se snaží umožnit lidem, kteří mají peníze, věci, dovednosti či čas na modlitbu, aby je mohli nabídnout této skupině potřebných. Tímto způsobem již sytí každý den více než 1,6 milionu dětí. Vice se můžete dozvědět na webových stránkách ww.marysmeals.cz.

Ve škole bylo možné získat více informací o hnutí na nástěnkách u kaplí.

Sbírka probíhala od září do června, pokladničky byly umístěny ve Studentském klubu a v čajovně na pastoračním centru. Na podzim v rámci Misijní neděle se uskutečnila také sbírka v kostele sv. Mořice.

Celkový výtěžek sbírky činí 14 017 Kč (7 081 Kč čajovna, 4 078 Kč studentský klub, 2 858 Kč kostel sv. Mořice).

Nasytili jsme tak 33 dětí na celý školní rok.

Děkujeme všem dárcům!

Pastorační centrum Pod Věží

3831