V úterý 29. 6. v podvečer jsme se o Slavnosti sv. Petra a Pavla setkali společně na školní zahradě ke slavení mše sv., kterou sloužil o. Petr a koncelebroval o. Filip.

K 1. sv. přijímání přistoupila studentka Isabel Garay ze 2.S. V závěru mše sv. o. Petr poděkoval vedoucí scholy Brigitě Němcové, vedoucímu kostelníkovi Jendovi Pavelkovi a za vedení ministrantů Jirkovi Rejdovi za celoroční službu, která byla ovšem poznamenaná distanční výukou.

V novém školním roce bude službu vedoucí scholy zastávat Kateřina Sýkorová a vedení ministrantů se ujme Michael Rob. Přejeme jim hodně síly a vytrvalosti do této služby pro ostatní.

Po mši svaté si studenti pochutnali na výborné zmrzlině, kterou s velkou zručností plnil do kornoutů absolvent Jirka Zvoníček.

3838

3839

3840

3841

3842

3843

3844

3845

Další fotografie.