První týden v září se v Rajnochovicích konal čtyřdenní seznamovací pobyt pro studenty prvních ročníků čtyřletého gymnázia.

Pro příchozí nováčky si volnočasový pedagog Josef Grepl spolu se studenty maturitního ročníku připravil opravdu nabitý program.

Hned na začátku čekaly na prváky seznamovací hry, po kterých následovala krátká pauza a 3 stanoviště, na nichž jen díky spolupráci dokázala jednotlivá družstva splnit úkoly a získat tak sladkou odměnu.

První večer na novém místě a s novými lidmi zpestřila návštěva pana ředitele Košárka, hlavního vychovatele Sovadiny a členy pastoračního centra, kteří žákům přiblížili každodenní život na gymnáziu a veškeré možnosti týkající se školy, internátu, volného času nebo duchovního programu.

Druhý den ráno nemohl začít bez pořádného budíčku a běhací rozcvičky. Následně se studenti odebrali vytvářet své facebookové profily se kterými poté hráli hru scrabble. Hned nato se opět po jednotlivých družstvech vydali splnit zbylá 3 stanoviště.

Po vydatném obědě se společně slavila mše svatá ve venkovní kapli a poté na všechny čekalo první překvapení v podobě úklidu a pomáhání v areálu Archy. Díky tomu, že každý přidal ruku k dílu, čas utekl rychle a všichni se opět o něco lépe poznali.

K večeru se prváci utkali ve fotbalovém zápase s maturanty a zaměstnanci AG. Nováčci tvrdě bránili své pozice, ale nakonec přeci jen již sehraný tým starších vyhrál.

Tentýž večer bylo u táboráku darováno novým studentům druhé překvapení, což byla, bratrem jáhnem požehnána, AG trička.

Třetí den se všichni rozehřáli ranním tancováním, které všechny protáhlo před výletem na Hostýn, při kterém nechyběly různé aktivity společně s hrami, a kde se v polovině cesty připojili žáci 3. T. Návštěvu Hostýna byla zakončena mší svatou a vrácením se do Rajnochovic. I po tak náročném dni se ale poslední večer oslavil posezením a zpíváním u táboráku.

Poslední den byl zakončen Trojbojem, kde si jednotlivé třídy obešly maturanty, středisko volného času společně s domovem mládeže a nakonec duchovní program, kde se mohly zeptat na jakékoliv otázky, které je zajímaly. Poté následovaly zkoušky důvěry, které se všem třídám velmi povedly a nezapomněly do toho se smíchem zapojit všechny, včetně školního kaplana.

Celý seznamovAG byl zakončen závěrečnou mší svatou, třídními schůzkami a postupným rozjížděním se zpět do domovů.

 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě pestrého programu a zasloužili se tak o nové a nezapomenutelné zážitky. Díky všem!

Fotografie z akce.