Již od roku 2000 se u nás vždy 16. září na svátek sv. Ludmily slaví Den církevního školství. V tomto roce si také připomínáme vzácné jubileum 1 100 let od smrti babičky sv. Václava.

I v naší škole jsme chtěli tento den prožít slavnostním způsobem. Ráno před vyučováním čekalo ve vestibulu na studenty, vyučující i zaměstnance školy drobné občerstvení v podobě čaje, kávy a sušenek. Každý šálek teplého nápoje rozzářil na tvářích příchozích úsměv a dobrou náladu.

Večer otec Petr přivítal v kapli P. Marie školního kaplana Stojanova gymnázia na Velehradě P. Radima Kuchaře, který s námi slavil mši svatou obětovanou za všechny studenty, učitele a zaměstnance naší školy. Ve své promluvě zmínil Ježíšova slova o meči, který půlí, odtíná vše, co je špatné, a vyzval studenty k odvaze useknout vše, co v jejich životě není dobré a vzdaluje je od Boha.

V závěru mše svaté Martin Kaluža poděkoval otci Radimovi za návštěvu a předal drobný dárek z kroměřížského pivovaru a naší školy.

3902

3902

3902

3902

3902

3902