V pátek 8. října jsme si při ranní mši sv. připomněli již 162. výročí posvěcení kaple Panny Marie. Jáhen Jožka ve své promluvě zmínil, že každý kostel, každá kaple má být místem modlitby. Poděkoval všem, kteří v minulosti pečovali i v současné době pečují o tento prostor.

Vzpomněl na stavitele a řemeslníky, kteří tuto krásnou kapli vybudovali a tím nám umožnili se zde nyní scházet k modlitbě a slavení mše svaté. Je velkým požehnáním mít přímo v budově školy kapli.

Po homilii otec Petr požehnal nově zrekonstruované varhany, které se podařily za finančního přispění mnohých dárců opravit a nyní opět slouží během slavení liturgie.

Slavnostní mši svatou doprovodil svým zpěvem sbor učitelů a zaměstnanců AG pod vedením Mgr. Michaela Korbičky, na varhany zahrál Mgr. Václav Večeře.

3962

3962

3962

3962

3962

3962

3962