Naše příprava na biřmování začala na konci listopadu loňského roku. Z důvodu uzavření škol kvůli pandemii koronaviru proběhla téměř celá on-line. Svátost biřmování přijalo čtyřicet jedna biřmovanců.

Jak probíhala naše příprava?

Vždy jednou za čtrnáct dní nám byla na začátku týdne zaslána katecheze, kterou pro nás připravil otec Petr. Měli jsme ji do následujícího týdne vyslechnout a přečíst a vyplnit pracovní list. V katechezích jsme se blíže seznamovali s naší vírou. Další týden v pondělí v 16 hodin jsme se scházeli po skupinkách, které vedli paní Berková, paní Kvapilíková, sestra Prokopa a bývalý bratr jáhen nyní už kněz otec Filip Hochman, který byl v novém školním roce vystřídán bratrem jáhnem Josefem Biernátem. Při těchto setkáních jsme si zopakovali, co jsme se dozvěděli v katechezi a probírali různé otázky, nad kterými jsme se měli v předchozím týdnu zamýšlet.

Během přípravy jsme měli za úkol přečíst dvě evangelia a nějakou duchovní knížku. O prázdninách jsme se měli nějak aktivně zapojit do života ve farnosti nebo v církvi.

Víkend před biřmováním jsme společně, někteří i se svými kmotry, strávili na duchovní obnově na Přístavu v Rajnochovicích. Obnovu vedl otec Filip Hochman. Ve svých katechezích nám přiblížil, co je to duchovní obnova, mluvil o darech Ducha Svatého a o ovoci Ducha. Mohli jsme prožít silentium a v noci ze soboty na neděli celonoční adoraci.

V týdnu před biřmováním jsme připravovali v úterý mši svatou, kde jsme se ostatním krátce představili, a ve čtvrtek jsme přípravu završili celonoční adorací.

Svátost biřmování jsme přijali v pátek 22. října v kostele sv. Mořice v Kroměříži z rukou otce Antonína Baslerapomocného biskupa olomouckého.

 

Během mše sv. proběhla sbírka, která byla určena na potřeby pastoračního centra a také na pomoc lidem postiženým výbuchem plynu v Koryčanech. Vybralo se 20 500 Kč a polovina z této částky byla již zaslána na účet Charity zřízený na pomoc lidem v Koryčanech. Všem, kteří přispěli, srdečně děkujeme.

4011

4011

4011

4011

4011

4011

4011

4011