Spoluautory nové učebnice osobnostní a etické výchovy jsou učitelé AG 

Letos vyšla v nakladatelství Computer Media dvoudílná učebnice osobnostní a etické výchovy pro střední školy s metodikou. Chvályhodný počin, na který se už dlouho čekalo. Učebnici i metodiku lze využít k intenzivní a smysluplné práci se třídou. Stačí vzít do ruky, začíst se a začít s texty pracovat. Další velkou výhodou je, že všechno je použitelné univerzálně (nejen pro učitele etické výchovy či pro učitele třídní, ale vlastně pro kohokoli, kdo pracuje se studenty) a je tzv. na klíč (není potřeba žádných velkých a náročných příprav), což my učitelé bezesporu dokážeme ocenit. 

Spoluautory učebnice jsou i naši kolegové Kateřina Kutálková, Aranka Řezníčková a Pavel Motyčka. Je moc dobře, že naši kolegové svojí publikační činností dělají dobré jméno nejen sobě, ale i celému Arcibiskupskému gymnáziu. 

Karel Gamba

4033