Jak již název napovídá, začátkem listopadu studenti překládali texty z anglického jazyka do své mateřštiny. Jednalo se o jeden text odborný a jeden umělecký a samozřejmě šlo o to, aby texty byly přeloženy správně nejen po stránce jazykové, ale i obsahové.

Porota neměla jednoduchý úkol, ale nakonec vybrala tři nejlepší dvojice překladů. První dva se po Novém roce zúčastní regionálního kola na Univerzitě Palackého v Olomouci. Blahopřejeme a doufáme, že v Olomouci předvedou další skvělé výkony.

Jsou to:

  1. Sára Gilíková 5K
  2. Anna Mičkalová 2B
  3. Jan Doubrava 5K

PK Anglického jazyka