V úterý 9.11.2021 proběhla ve studentském klubu cestovatelská beseda o Uzbekistánu, kterou přednášející prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. nazval „Pohádka z 999 a jedné noci“.

Nejdříve nám představil zemi jako takovou s historií i současností, pak se věnoval jednotlivým tématům: městům v UNESCO (Chiva, Buchara Samarkand), vyschlému Aralskému jezeru, řekám Amudarja a Syrdarja apod. Akci absolvoval letos v červnu s výpravou po stopách československých legionářů, kde na místech spojených s jejich působením probíhaly také pietní akty s kladením věnců. Dozvěděli jsme se, že je to bohatá země, která dokázala využít také vody v řekách k tak rozsáhlému zavlažování, že v pouštních podmínkách vznikly velmi úrodné oblasti. Velké díky za spoustu poznatků z této pro nás tak exotické země!

4075