Od září se znovu po dlouhé pauze rozběhl na Ágéčku kroužek lezení. Lezení patří odpradávna k základním lidským pohybovým dovednostem a je pro člověka přirozeným pohybem. Touha lézt, někam pořád stoupat, ta je stále v nás.

Lezení je neustálé střídání stavu a pocitu jistoty a nejistoty, napětí a uvolnění. Je to výzva, kdy na každém kroku musíme řešit rizikové a vypjaté situace, překonávat strach z výšky, musíme se soustředit na každý krok, aby nad námi „nezvítězila“ gravitace a nenásledoval pád. Nalezneme-li v sobě sílu a schopnosti překonávat tyto výzvy, posilujeme tím důvěru ve vlastní morálně volní vlastnosti a důvěru v sebe sama. Symbolem horolezectví je odpradávna lano, lano to je „spojení a kamarádství dvou lidí na laně“, bez lana to nejde ani na stěně, ani na skále. Výjimkou je boulderingová stěna, která byla díky finančnímu příspěvku rady rodičů letos v našem lezeckém centru vybudována. Tyto stěny mají omezenou výšku a lezci se na nich mohou pohybovat individuálně bez jištění pomocí lana. Je velmi oblíbená, neboť případné pády brzdí dopadová žíněnka. Výcvik a lezení na nich většinou startuje ze sedu lezce právě na žíněnce.

Umělá lezecká stěna je jedním z prvních „horolezeckých terénů“, kterou můžeme coby „adepti“ lezení navštívit. Je pro nás dostupná a je nenáročná na vybavení. Lezení je nenásilný a pohodový sport pro všechny věkové kategorie, který nám přináší nejen radost z pohybu, ale také rozvoj našich speciálních pohybových dovedností. Když lezeme, často si neuvědomujeme naše běžné všední problémy, neboť se plně ponoříme a soustředíme do „našeho“ světa lezení.  

Začátečníci se učí pracovat s lanem, musí se naučit základním horolezeckým uzlům, technice jištění pomocí jistících pomůcek a také technice samotného lezení po chytech a stupech. Začátky bývají složitější, nějaký čas trvá, než se lezec naučí předepsaným uzlem navázat na sedací úvazek a lano, než si své tělo tak trochu „srovná“ na stěně, než překoná první bariéry strachu. Ale pak to jde většinou vše již poměrně rychle a lezci zaznamenávají své první úspěšné krůčky směrem „nahoru“, což dokumentují přiložené snímky. 

4100

4100

4100

4100

4100

4100

4100

4100

4100