7. duben je Světovým dnem zdraví; a protože v roce 2018 toto datum vyšlo na sobotu, na AG vypukl Den zdraví už ve čtvrtek 5. dubna. Předcházela mu středeční přednáška Život v závislosti. Lektor Roman Povala nesmírně poutavě, jak je u něho obvyklé, vyprávěl studentům 3. ročníku o zkušenostech lidí závislých na drogách.

Následujícího dne si při příchodu do školy každý, kdo měl zájem, mohl vybrat z nabídky záložek s motivy čelení stresu a psychohygieny (grafické zpracování záložek laskavě poskytla organizace Nevypusť duši). Samotný Den zdraví zahájily třídnické hodiny, v nichž zaznívala témata směřovaná na prevenci: moderní je nekouřit, bezpečnost v dopravě, zdravý životní styl a psychické zdraví. V některých třídách se studenti protáhli či zdravě posvačili, jinde se zamýšleli nad tím, co mohou udělat pro své zdraví, nebo si vyzkoušeli, jak relaxovat, koncentrovat se a prožívat přítomný okamžik naplno.

Maturanti přivítali předloňské absolventy AG, Terezii Vavrysovou a L. V. Baara. Ti o něco mladším vrstevníkům přijeli poradit, jak zvládnout maturitu bez stresu – a podle reakcí studentů se jim to podařilo velice dobře: „Podle mého názoru byla beseda s Lubou a Terezkou velmi užitečná.“ „Bylo to vtipné, příjemné, beseda trochu uvolnila napjatou atmosféru.“ „Autentická zkušenost působila uklidňujícím dojmem.“

Program Dne zdraví bude mít svou tečku 13. 4., kdy studenti 1. ročníku navštíví přednášku o rizicích alkoholu v podání Mgr. K. Riegrové. Nicméně věříme, že péče o draví na AG tím nekončí, ale naopak – bude pokračovat.

A. Řezníčková

1522

Pár nápadů a tipů pro zdraví

 

1522

Proč nezahájit třídnickou hodinu protažením?

 

1522

Absolventi s vervou radí maturantům

 

1522

Při aktivitách na koncentraci a utužování vztahů bylo ve třídě veselo 1. A