Ve dnech 11. - 15. 2. 2019 mělo 19 nadšenců pro němčinu příležitost zúčastnit se projektového týdne s němčinou, který organizovali studenti Masarykovy a Vídeňské univerzity.  

Během pěti nabitých dnů jsme měli možnost seznámit se zábavnou formou s rakouskými reáliemi, se specifiky rakouské němčiny, ale především jsme se dozvěděli o možnostech studia a práce v Rakousku. Navštívili jsme také Rakouskou obchodní komoru a Pedagogickou fakultu MU v Brně. 

Poslední den patřil prezentaci kreativních výstupů, na kterých jsme celý týden intenzivně pracovali. Ty ilustrovaly nejen šíři nově nabytých znalostí, ale i to, že jsme si  projekt pořádně užili. 

Za účastníky Šimon Kinc a David Horňák,  3. C 

 

Studenti projekt hodnotí jako velice přínosný a motivující. Z možnosti být obklopeni celý týden němčinou vytěžili maximum a získali nový impulz pro další studium jazyka. Pozitivní ohlas jsme zaznamenaly i od samotných lektorů a obou představitelek univerzit, a proto jsme se rozhodly ve spolupráci pokračovat. Již nyní chystáme další projektový týden s němčinou, tentokrát i pro mladší studenty. 

Jana Svobodová a Jana Koutná
Koordinátorky projektu na AG