Právě zvonilo k poledni, když se skupina mladých poutnic sešla v kapli k modlitbě Anděl Páně a k požehnání na cestu. Po společné fotce před školou vykročily na pouť.

I přes méně příhodné počasí všech 33 statečných doneslo své úmysly poutě až do Napajedel. Spolu s ostatními věřícími prožily mši svatou, která byla sloužena za nenarozené děti. Po mši svaté zavítaly na hřbitov a navštívily hrob Aničky Zelíkové, smírné oběti za potracené děti. 

Markéta Pavelková, 4.C

Další fotografie.