Dobrovolnictví je fenomén, který v dnešní době přitahuje množství mladých lidí. Nabídku nadace Aktion Sühnezeichen und Friedensdienste a programu Erasmus strávit rok v České republice využila také sympatická studentka Emily, která se o své zkušenosti z práce dobrovolnice podělila v rámci hodin německého jazyka se studenty třetího a čtvrtého ročníku.

2475