V úterý 9. dubna v 19.00 tmavé chodby Arcibiskupského gymnázia rozzářilo 140 svíček při Křížové cestě školou. Učitelé, studenti i vychovatelé procházeli jednotlivá zastavení, střídali se v nošení kříže a samotná křížová cesta byla nakonec zakončena mší svatou.

Do přípravy i čtení zamyšlení a modliteb u jednotlivých zastavení se zapojili zástupci různých skupin - biřmovanců, ministrantů, studentského parlamentu, vychovatelů i učitelů. Zaznělo tak mnoho myšlenek, ze kterých si mohl každý vybrat něco podnětného pro inspiraci do svého života.

Společná modlitba křížových cest na AG tuto postní dobu ještě nekončí - kromě pravidelných modliteb, které se konají třikrát týdně přede mší svatou, společně vyjdeme do ulic a prožijeme křížovou cestu městem v pondělí 15. dubna. Začátek bude mší svatou v 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele. Všichni jste srdečně zváni.

Anežka Sedlářová, Justina Trličíková

2485

2485

2485

2485

2485

Odkaz na další fotografie.