„Oči Páně jsou upřeny na ty, kdo ho milují, on pozvedá duši, rozsvěcuje oči, dává zdraví, život i požehnání.“ Tato slova naděje zazněla během křížové cesty městem, která se konala 15. 4. po mši svaté, kterou sloužil školní kaplan o. Petr Káňa v kostele sv. Jana Křtitele.

Poslední okamžiky Ježíšova života se odehrávaly cestou od kostela přes město až na nedaleký vrchol Barbořiny. Jednotlivá zastavení vytvořili studenti naší školy tematickými obrazy a čtením textů za hudebního doprovodu. K vrcholnému závěru smrti Ježíše Krista došlo ve večerních hodinách za tmy, což podpořilo atmosféru celé události.

Za možnost prožití hlubokého duchovního zážitku nejen pro naše studenty a zaměstnance, ale i externí účastníky bychom chtěli poděkovat především paní vychovatelce Akubžanové a také všem, kteří se podíleli na přípravě.

 Jana Františka Pawelková, 4.K

2506

2506

2506

2506

2506

2506