Letošní ročník čtenářské soutěže „Lovci perel“ v knihovně AG jsme zdárně ukončili. Na projektu k posílení čtenářské gramotnosti se podílíme již několik let. Spolupracujeme s Knihovnou města Hradec Králové a dalšími knihovnami v celé republice.

V tomto ročníku jsme přilákali k lovu perlorodek 50 čtenářů knihovny i členů Školního klubu při AG, kteří četli knihy-perlorodky a vypracovávali k nim úkoly. Odměnou za správné vyplnění hrací karty byly perličky na šňůrkách, které podle zdatnosti „lovců“ utěšeně přibývaly. Lovci mohli získat za jednu knížku až 4 perly podle toho, jak zapojili do lovení své dovednosti nejen čtenářské, ale i výtvarné a spisovatelské. Někteří zdatnější čtenáři se též pustili do tvorby nových „perlorodek“ – z přečtené knihy vytvořili hrací kartu s otázkami a úkoly. Tyto perlorodky jsme nabídli do projektu pro další čtenáře spolupracujících knihoven.

Do projektu se zapojili malí začínající čtenáři i starší ostřílení borci mezi teenagery. Po loňském drtivém vítězství si svoji pozici obhájil Daniel Palička s 154 perlami. Druhé místo vybojovala Anička Bekárková se 148 perlami.

Všem úspěšným lovcům perel blahopřejeme.

Knihovnice Školní knihovny AG

 2680