Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury. Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU), zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint.

Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Rovněž poukazuje na význam multilingvismu a překladů z velkých i malých jazyků.

Více se dozvíte na webu www.nocliteratury.cz

Přijďte si poslechnout ukázky z děl současných evropských autorů i do naší knihovny ve středu 22. září 2021 od 18 do 20 hodin.

Zároveň hledáme studenty, kteří mají chuť číst na této akci. Prosím, nahlaste se ve školní knihovně. Děkujeme.

Knihovnice AG

3855