V úterý jsme měli možnosti poslechnout si v knihovně AG zajímavou přednášku o 2 velkých osobnostech, biskupovi Kohnovi a knězi Aloisovi Musilovi.

Oba dva studovali na AG. Přesto, že byl každý jiný, měli i hodně společného – měli v sobě touhu po vzdělání, pocházeli z chudých poměrů a vydali se cestou kněžství. Mezi jejich osobité vlastnosti patřila houževnatost a velká pracovitost. 

Jejich životem nás provedly paní Mgr. Miláčková, ředitelka Muzea Kroměřížska  a paní Ing. Minaříková, vychovatelka AG

4116

4116