Dne 05. 10. 2021 v 18 hodin se ve Školní knihovně Arcibiskupského gymnázia uskutečnila beseda s autorem knihy Tajemství Libosadu, Mgr. Petrem Hudcem.

Mgr. Petr Hudec pracuje jako zaměstnanec Národního památkového ústavu a podílí se na realizaci projektu, který vešel ve známost pod heslem Památky nás baví. Místem jeho působení je především Kroměříž, kde se jako lektor podílí na interpretaci Květné a Podzámecké zahrady i Arcibiskupského zámku.

Povídání o knize bylo velice zajímavé a seznámilo nás blíže s historii Květné zahrady.  Autor nás provedl celou svou knihou a tím nás vtáhl do svého příběhu o malém chlapci Robertovi, který přijel na prázdniny k prarodičům do Kroměříže. A díky paměti stromů v Květné zahradě má tak možnost objevovat tuto krásnou zahradu v podobě, kterou již neznáme. Robert se tak setkává s urozenými hosty, umělci, zahradníky, a dokonce i s budovatelem Libosadu biskupem Karlem.

Kniha se tak stává zajímavou, jak pro dětské, tak i pro dospělé čtenáře. A určitě stojí za přečtení.

3949

3949

3949

3949