V posledních době nikomu nemohlo uniknout množství výtvarně ztvárněných krabic-boxů vystavených na chodbě poblíž učebny VV. Krabice nyní záhadně zmizely. Všichni jistě s napětím očekáváte, který z 27 krásných návrhů biblioboxu výtvarných skupin 2.A a 2.B se stal nejúspěšnějším.

Cílem soutěže bylo vybrat návrhy dva. Všichni ve škole mohli v průběhu 10 dnů návrhy hodnotit pomocí připojených QR kódů. Hodnotících kritérií bylo 6. Hodnotila se nápaditost, kvalita a náročnost provedení, vhodnost návrhu pro účely vracení knih a kontextu s knihovnou AG a také se udělovala celková známka. Všechna kritéria byla odborně zpracována a dala nám tyto výsledky.

Ze 133 celkových hlasů získal nevyšší počet bodů návrh Marie Halfarové z 2.A. Na 2. místě se umístila Eliška Mošťková z 2.B a čestné 3. místo obsadila Aneta Bednaříková z 2.B.

Tvůrkyně vítězných návrhů byly slavnostně odměněny krásnou knižní cenou a potleskem všech zúčastněných v prostorách knihovny AG. Největší odměnou bude následná realizace jejich návrhu na skutečný bibliobox a jeho využití pro službu všem čtenářům.

Pochvalu a poděkování si zaslouží všichni výtvarníci, kteří přispěli do soutěže svým návrhem a tvůrčí prací.

Krabice se nyní z oken ztratily, aby našly své místo jako dekorativní součást interiéru školní knihovny.

Iveta Peňasová,
ve spolupráci s Janou Dvořákovou, knihovna AG
a Lukášem Kohoutem, IT sekce.

4310

4310

4310

4310

4310