Naše školní knihovna byla pozvána na mezinárodní konferenci s tématem „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“, kterou organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Naše paní knihovnice Jana Dvořáková se zúčastnila této konference a seznámila přítomné s naší knihovnou AG a jejími aktivitami. Zároveň nastínila další možnosti školních knihoven, které mohou sloužit k dalšímu neformálnímu vzdělávání, k individuálnímu rozvoji žáků a studentů a k prohloubení vzdělávání skrze výchovně vzdělávací programy či jiné workshopy. 

4729

4729

4729