Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži v současné době realizuje projekty financované ESF a státním rozpočtem ČR, nebo je v nich partnerem:

Hlavním cílem projektu Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži je modernizace učeben pro výuku odborných předmětů zaměřených na přírodní vědy, cizí jazyky a dále rovněž modernizace počítačových učebny. Součástí realizace projektu je rovněž řešení bezbariérových úprav, kdy dojde k vybudování bezbariérového výtahu a plošiny. V rámci realizace projektu dojde rovněž k modernizaci vnitřní i vnější konektivity školy. Rovněž došlo k úpravě a výsadbě venkovní zeleně a pořízení mobiliáře. Realizací projektu tak dojde k výrazné modernizaci školy, a tím ke zvýšení kvality výuky a díky realizaci bezbariérových úprav rovněž k zpřístupnění výuky pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním. Fyzická realizace projektu probíhala v roce 2018. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

projekt v rámci programu ERASMUS+1

projekt v rámci programu ERASMUS+1 - projekt ukončen

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži bylo partnerem s finančním příspěvkem v projektu Cloud je budoucnost vzdělávání

a vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda a Člověk a společnost - projekt ukončen

– cesta ke vzdělání“ – projekt ukončen

zkrácený název projektu Šablony – projekt ukončen