erasmus logo

Projekt v rámci programu ERASMUS+

Název projektu: Sedm cest za vzděláním

Číslo smlouvy: 2019-1-CZ01-KA101-060740

Zahájení projektu: 01-12-2019

Ukončení projektu: 30-11-2020

Výše grantu: 20 426 EUR

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži je svým zaměřením a skladbou studentů výrazně nadregionální školou která má zájem o evropskou dimenzi vzdělávacího procesu. Chceme umožnit našim pedagogům širší rozhled prostřednictvím získávání zkušeností od pedagogů jiných zemí. To umožní implementaci nových učebních postupů na základě příkladů dobré praxe a zajistí využití netradičních výukových postupů překonávajících zažité pedagogické stereotypy. Chceme vzdělávat v duchu Rousseouva principu, že učit se je třeba na příkladech a skrze životní praxi. To se týká nejen výuky cizích jazyků, ale i zeměpisu, historie, biologie, umění, náboženství, politologie.

Projekt ERASMUS+ je jednou z možností jak přispět k vytvoření kvalitní školy již vytváří především kvalitní pedagogický sbor. Vzdělávání pedagogů, na zahraničních kurzech bude proto zajisté příspěvkem ke lepšení celkové kvality naší instituce.