blah. Petr Frassati 

Petrus Georgius Frassati

ctnost: ODVAHA

4. července, připomínka

Postavení:

laik, terciář OP

Úmrtí:

1925

Patron:

vzorem mládeže, horolezců i sociálních pracovníků

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Turína v Itálii, kde se narodil 6. dubna 1901. Od dětství měl intenzivní vztah k náboženství a chudým lidem. Rodiče Petra i jeho mladší sestru vychovávali poněkud spartánsky. Učili je odmala odříkání, ukázněnosti a poslušnosti.

Petr vyrostl v člověka, který se cítil zodpovědný za život národa, k němuž patřil, i celého světa. Už v útlém mládí uvažoval o evangeliu se zápalem člověka hledajícího poklad (srov. Mt 13,44).

Miloval hory, často i se svými přáteli vystupoval na vrcholky Alp. Rád se bavil, byl velice přátelský, dalo by se říci, že byl přítelem každého, kdo byl osamělý.

Účastnil se mnoha křesťanských aktivit. Koncem listopadu 1918 se zapsal do Konference sv. Vincence u jezuitů. Náplní práce tam byla služba chudým rodinám. Nezaměstnaným chudým hledal Petr práci a nemocným a starým zajišťoval lékařskou pomoc. Díky své aktivitě a odvaze ke všemu dobrému se stal vzorem pro mládež, na kterou působil.

Studoval vysokou školu technického zaměření a jeho snem bylo pomoci horníkům zlepšit jejich život. Velmi intenzivně vystupoval proti nastupujícímu fašizmu. Jeho život prolínaly ideály modlitby, činnosti a oběti.

Dožil se jen 24 let a svou smrt obětoval za spásu rodičů. Byl nazván mužem osmi blahoslavenství.