Když si chceme připomenout osobnost P. G. Frassatiho, když chceme oslavit jeho svátek, můžeme udělat něco praktického, co může udělat každý. Vzhledem k tomu, že máme na P. G. Frassatiho vyhrazený celý měsíc, můžeme ten svátek slavit po celé září, a to tak, jak to vyhovuje našemu naturelu. Vyberte si:

  • Jděte na mši (toto by bylo jeho nejlepší doporučení).
  • Užijte si italské jídlo na jeho počest.
  • Udělejte něco, co aktivně slouží lidem ve vašem okolí (darujte přebytečné oblečení, přineste jídlo rodině v nouzi (azylový dům, potravinová banka apod., dejte peníze na sbírku pro chudé).
  • Modlete se růženec za ty, kteří prožívají v manželství těžkosti.
  • Pozvěte přátele na dezert a herní večer!

Převzato z FB stránek Frassati.