Pokud by se vyhlašoval Oskar sympatií u světců, dnes by ho nepochybně získal P. Pio,“ nechal se kdosi slyšet. A nebyl daleko od pravdy. Když v roce 1999 vysílala italská TV film o jeho životě, překonala sledovanost tohoto pořadu i důležitý fotbalový zápas. Zajímavé je, že Páter Pio je stále více vyhledáván nejen věřícími, ale často i těmi, kteří již dlouho nechtějí slyšet o Bohu ani o církvi. Kdo byl tedy Otec Pio?

Padre Pio z Pietrelciny (sv. Pio z Pietrelciny) se narodil v roce 1887 v jižní Itálii. Vstoupil do řádu kapucínů (1903), byl vysvěcen na kněze (1910)    a po padesát dva let sloužil jako kněz v malém italském městečku San Giovanni Rotondo. Tak jednoduše by mohl znít životopis člověka, který svou životní cestou změnil osudy statisíců lidí.

Byl obdařen mnohými nadpřirozenými dary a charismaty. Od dětství vídal Krista, Pannu Marii a jiné svaté. Jako malý kluk si hrával se svým andělem strážným a tohoto svého „sekretáře“ využíval i při psaní dopisů v cizích jazycích, kterým se nikdy neučil. Obdržel dar proroctví, bilokace (bytí na dvou místech najednou), rozumění cizím jazykům. Mnozí byli na přímluvu jeho modlitby uzdraveni z nejrůznějších nemocí. On však všem důrazně vysvětloval, že pravým původcem všech těchto divů je Bůh.

Dne 20. září 1918 obdržel od Boha dar stigmat, který jej proslavil po celém světě.

Stigmata jsou rány na těle v místech, kde byl ukřižován Ježíš. Poprvé se objevila v 13. století u sv. Františka z Assisi dva roky před jeho smrtí. Páter Pio se stal v dějinách církve prvním stigmatizovaným knězem.

Rány otce Pia byla po léta předmětem zájmu mnoha lékařů a odborníků. Všichni svorně konstatovali, že pro rány tohoto kněze neexistuje vědecké vysvětlení. Otevřené, krvácející rány se totiž podle lékařů buď zahojí a uzavřou, anebo dojde ke gangréně, která posléze vede ke smrti člověka. Rány Otce Pia však zůstaly otevřené a nezměněné po 50 let.

Zvěst o tomto nadpřirozeném úkazu se rychle roznesla a do San Giovanni Rotondo začaly putovat davy lidí. Někteří opravdu upřímně hledali duchovní pomoc, jiní přicházeli jen ze zvědavosti či za senzací. Tento kapucín však nikdy nevyhledával obdiv davů. Zůstal, jak říkal: „prostým bratrem, který se modlí“. A právě této „nepatrné“ službě - mši svaté, zpovědi a modlitbě, které považoval za ty největší zázraky, zasvětil svůj život.

 Každý den brzy ráno sloužil mši svatou. Nekázal, a přesto jeho mše svatá vedla k obrácení a prohloubení víry. Během celebrace totiž prožíval spolu s Kristem Jeho utrpení natolik, že to zasahovalo i všechny přítomné.

Díky daru kardiognoze (poznání srdce) dokázal Otec Pio poznat, zda kajícník u zpovědi svých hříchů opravdu lituje. Mnohé také šokoval tím, že jim sám napřed vyjmenoval jejich hříchy, kterých se dopustili - i s detailním popisem. Bůh mu dával nahlížet do duší, aby jim pomohl na správnou cestu. Ty, kteří se na svátost smíření nepřipravili pořádně, neváhal vyhodit, a to i s doprovodem drsných slov. Ze zpovědnice tak vyprovodil dokonce některé kněze a biskupy. Nelhal a věci nepřikrášloval. Vedl ostatní k životu v přítomnosti a realitě.

Ačkoliv Páter Pio zpovídal každý den 15-19 hodin, čekací doba pro penitenty bývala přibližně 10 dní. Jen v posledním roce svého života vyzpovídal tento „prostý kapucín“ 50 000 lidí. Schopnost každodenní obětavé služby po 50 let bez jediného dne dovolené patří k dalším zázrakům, které musíme přičíst k Božímu působení u tohoto světce.

Jeho láska k bližním se nezastavila pouze u duchovní pomoci. V San Giovanni Rotondo založil pro tento chudý kraj nemocnici, která dodnes patří k nejlepším v Evropě.

Otec Pio za svého života prožíval mnohé ústrky a nepochopení ze strany církve. Po několik let mu bylo zakázáno zpovídat a sloužit veřejně mši svatou. On však vše přijal s pokorou a poslušností a vědomím, že bude-li Bůh chtít, může vše.

Zemřel 23. září 1968, několik dní po padesátém výročí jeho stigmatizace.

V roce 2002 ho papež Jan Pavel II., který se s ním osobně znal, prohlásil za svatého.

3263

Inspirace pro tento měsíc:

Všímej si lidí kolem sebe. Věnuj jim svůj čas.

Zkus překonat těžkosti s úsměvem.

Zamysli se nad svým žebříčkem hodnot.

Poctivě se připrav na svátost smíření.

Buď pravdivý sám k sobě i k Bohu.

Video.

3263