Ctnost – Naděje
Řehoř Mendel (18221884)

Člověk věřící, člověk vědoucí. Kněz a vědec, který předběhl svou dobu. Důkaz, že věda a víra v žádném případě nestojí proti sobě. Naopak. Doplňují se a ve spolupráci jsou schopny popsat skutečnost pravdivým jazykem.

Ukázal, že tam, kde končí vědět, začíná věřit a je důležité být vytrvalý, odvážný a v naději, že to, co dělám, má smysl a ukazuje k Jednomu Cíli, i když musím občas do tmy a neúspěchu…

Johann Mendel se narodil 20. července 1822 v rodině německy mluvících drobných zemědělců v Hynčicích. Jeho mateřským jazykem byla němčina, nicméně vzhledem k tomu, že působil ve dvojjazyčném prostředí, se naučil plynně česky, a sám se cítil být "Moravanem německé řeči".

Po absolvování základní školy v Hynčicích navštěvoval mladý Johann piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou. Středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na gymnáziu v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci. Během studia se Mendel živil převážně kondicemi. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil do semináře. V roce 1843 přišel do augustiniánského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor.

Ve svých 28 letech se jako suplent (řečtiny, latiny, němčiny a matematiky) gymnázia ve Znojmě přihlásil k učitelským zkouškám z přírodopisu a fyziky na univerzitě ve Vídni. U zkoušek celkově neuspěl, paradoxně kvůli neúspěchu v přírodopisu. Studoval na univerzitě ve Vídni matematiku, fyziku, chemii, botaniku, zoologii a paleontologii. Díky tomu si uvědomil důležitost matematiky a statistiky pro vysvětlování přírodních dějů, čehož využil během svých pokusů s hrachem.

Na jejich základě formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti. Jeho práce Pokusy s rostlinnými hybridy z roku 1865 se stala základním kamenem genetické vědy. Mendelův přínos pro biologii byl ale rozpoznán až začátkem 20. století.

Po smrti opata Cyrila Nappa byl zvolen opatem Augustiniánského kláštera a v této funkci představoval významnou osobnost Brna a Moravy v tehdejším císařství rakousko-uherském. V roce 1883 Mendel vážně onemocněl a 6. ledna 1884 v klášteře zemřel.

Rekviem v kostele dirigoval klášterem na studiích v Brně podporovaný lašský rodák Leoš Janáček.