Rada rodičů je občanské sdružení při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jedná se o volné sdružení rodičů, studentů, pedagogů, přátel a sponzorů školy. Jeho cílem je podpora činnosti školy.

Řídícím orgánem je výbor rodičů. Rodiče žáků jednotlivých tříd volí zástupce do výboru, ten pak v průběhu roku rozhoduje o činnosti a hospodaření.

 

 

Zvolení třídní zástupci pro šk. rok 2019/2020:

David Pavlištík 1.A
Ivona Šedá 1.A
Jitka Tobolová 1.C
Ivana Vavrušová 2.A
Sabina Hynková 2.B
Hynek Novák 2.C
Vladimíra Křižanová 2.S
Helena Zahradníčková 2.S
Světna Čurečková 3.B
Zdeňka Dostálová 3.B
Ivana Zvoníčková 3.C
Jiří Šustek 3.C
Miroslav Doubrava 3.T
Tomáš Iránek 3.T
Martin Kvapilík 3.T
Lenka Neubauerová 4.A
Markéta Špalková 4.B
Zbyněk Zábojník 4.B
Šárka a Aleš Kincovi 4.C
Jarmila Kolaříková 4.C
Helena Gřivová 4.K
Petra Sukupová 5.K
Pavla Pavelková 5.K
Martin Gřiva 6.S
Ivana Michoňková pokladna