Od září roku 2017 působí na Arcibiskupském gymnáziu Středisko volného času. Je otevřeno nejen všem studentům vyššího gymnázia, ale také pro studenty jiných kroměřížských škol, kterým nabízí široké portfolio aktivit.

Centrem SVČ jsou prostory Studentského klubu, sídlícího v suterénu školy, ve kterém probíhá také velká část aktivit. Namátkou můžeme jmenovat filmové a taneční večery, cestovatelské besedy, různé přednášky či soutěže. K dispozici je také množství stolních či vědomostních her, tiskárna a počítače s připojením k internetu. Během hry i odpočinku se studenti mohou občerstvit na baru nealko nápoji nebo něčím malým k zakousnutí.

 

Druhou stěžejní náplní SVČ je nabídka pravidelných volnočasových kroužků. V tomto školním roce si studenti mohou vybrat celkem z 26 kroužků. Specifikem SVČ je možnost individuální výuky hry na varhany pro chrámovou praxi.

Pro studenty primy a sekundy AG, ale i  pro  žáky Církevní základní školy v Kroměříži, je otevřen Školní klub, který sídlí ve školní knihovně. Studenti využívají prostory školní knihovny i k práci na počítačích, na domácích úkolech nebo jako možnost oddechu o přestávkách a volných hodinách. Další možnosti trávení mimoškolního času mají studenti v prostorách čajovny ve druhém patře AG spojené s pastoračním centrem.

Také školní klub připravuje pro své členy několik zájmových kroužků - klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub, badatelský klub či anglickou konverzaci. Návštěvníkům Školního klubu jsou však otevřeny i všechny aktivity, pořádané knihovnou AG, Střediskem volného času či Domovem mládeže při AG

Kompletní přehled všech kroužků je zde.