Nabízíme studentům 3. a 4. ročníku tyto poradenské testy: 

  • komplexní test studijních dovedností
  • test pro výběr povolání
  • test empatie pro pomáhající profese (psychped, medicína)
  • test sociálních dovedností (pro profese sociálního charakteru)
  • test emoční inteligence

 Pokyny:

  • k testování je zapotřebí se přihlásit a domluvit si termín dopředu
  • součástí testu je následný pohovor a rozbor výsledků s kariérovým poradcem – bez tohoto není možné se testu účastnit
  • nejedná se o komplexní testy osobnosti – ty může provádět jen akreditované pracoviště a odborný psycholog

Kontakt:

  • v případě zájmu si domluvte termín s poradcem pro volbu povolání p. Ondráčkem
  • konzultační hodiny – pokud jsou otevřené dveře…