Celá letošní etapa rekonstrukce AG byla možná díky podpoře zřizovatele školy, Olomouckému arcibiskupství, které přispělo částkou ve výši 33 000 000 korun. Patří mu za to velké poděkování.

Realizace etapy se ujala, stejně jako v minulých letech, firma RAPOS s. r. o. Dveře dodala firma HON Dřevěná okna a dveře, s. r. o., knihovnu vyráběla firma Fast, okna dodal pan Jakubec. Za vzornou spolupráci a ochotu patří díky zmíněným firmám, zaměstnancům údržby P. Dvořákovi, Z. Vymazalovi, J. Čermákovi, všem uklízečkám, vrátným, brigádníkům a všem, kteří jakýmkoli způsobem při letošních opravách pomohli.

 

V tomto roce se opravovaly části školy, které nespadaly do dotačních titulů v předchozích letech. Již na jaře jsme opravili v druhém patře budovy kabinet anglického jazyka a celou chodbu u auly AG a následně učebnu výtvarné výchovy s přilehlým kabinetem a chodbou v prvním patře.

V přízemí pak opravy pokračovaly v průběhu prázdnin rekonstrukcí kabinetu ruštiny, českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, dvou kabinetů tělesné výchovy. Nově byly v přízemí opraveny dvě třídy matematiky, učebna dějepisu, českého jazyka a kmenová učebna. Podařilo se nám opravit sborovnu, kanceláře pro ekonomické oddělení školy, vrátnici, sekretariát, místnosti pro zástupce ředitele i ředitelnu.

Velké stěhování a opravy nastaly v knihovně. Na jaře byly odneseny všechny knihy, které se v těchto dnech vrací nejen do nových prostor, ale také do nových polic. Knihovna se nyní může chlubit novým uspořádáním a nábytkem, kapacita knihovny se navýší o cca 5 000 svazků, tedy až na 17 000 svazků.

K tomuto dlouhému výčtu je samozřejmě potřeba přidat kompletní rekonstrukci přilehlých chodeb, sociálních zařízení, technických prostor a dvou schodišť.

Letošní opravy jsou mimořádné tím, že výsledek práce pozná každý student i návštěvník již při vstupu do školy, všechny přivítá novotou zářící vestibul školy.

Ve všech výše zmíněných prostorech se opravovaly všechny elektrorozvody a umísťovala nová svítidla, kompletně bylo rekonstruováno vodovodní a odpadní potrubí, všechny místnosti mají nové podlahy. Prostory mají nové omítky a štuky, výmalbu a dveře. Každá místnost je vybavena centrálním rozhlasem, hodinami a internetovými přípojkami.

 

Snad se nově opravené prostory budou všem líbit a budou sloužit k užitku po řadu dalších let.

Jan Košárek

3497

3497

3497

3497

Další fotografie.