Pro školní rok 2022/2023 bude přijato:

  • 96 žáků do čtyřletého oboru
  • 30 žáků do šestiletého oboru

 

Uchazeči budou přijímání na základě těchto kritérií:

  • vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (CERMAT)
  • průměrná klasifikace ze ZŠ za poslední dvě období (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy u čtyřletého oboru vzdělávání a za 2. pololetí 6. třídy a 1. pololetí 7. třídy u šestiletého oboru vzdělávání)
  • ústní pohovor

Vyplněné přihlášky odevzdejte do 1. 3. 2022 na sekretariát Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, nebo zašlete poštou na adresu Pilařova 3, 767 01 Kroměříž.

Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení zdravotního stavu od lékaře.