Přípravný kurz k přijímacím zkouškám proběhne formou dvou sobotních setkání, a to 5. března 2022 a 19. března 2022. Bližší informace najdete zde.

Při přihlašování do kurzu dodržujte tento postup:

  1. Vyplňte formulář k přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám zde
  2. Až Vám potvrdíme účast (počet míst v kurzu je omezen), teprve potom zaplaťte kurzovné. Neplaťte kurzovné dřív, než Vám bude potvrzena účast v kurzu! 

Ve středu 12. ledna večer o půl jedenácté jsme vyjeli z AG na pouť do Filipova v počtu šesti holek spolu s otcem Petrem a Pepou Greplem.

Slavnost Zjevení Páně jsme ve čtvrtek 6. ledna prožili také na naší škole. Dopoledne „Tři králové“ požehnali školní prostory, vestibul provonělo kadidlo a zaměstnanci v přilehlých kancelářích, sborovně, knihovně, na vrátnici i v dílně mohli přispět do tradiční Tříkrálové sbírky. Skupina studentů tři mudrce doprovázela svým zpěvem a na všech dveřích se objevil známý nápis K+M+B 2022.

Z důvodu nemoci se přednáška odkládá na 1.2.2022

Zveme Vás na cestovatelskou besedu s naším bratrem jáhnem o jeho předvánočním pobytu v americkém Texasu. Můžete se těšit na fotografie a videa nevšedních zážitků i obyčejného života zdejších lidí. Beseda se uskuteční v úterý 11. ledna od 18 hod v AG baru.

Navštívil nás novokněz a absolvent AG P. Petr Janíček

V úterý 4. ledna sloužil večerní mši svatou absolvent AG P. Petr Janíček. V současné době působí jako kaplan v Přerově.

Do letošního adventu jsme vstoupili v neděli 28. listopadu. Otec Petr s bratrem jáhnem Josefem za účasti studentů i zaměstnanců AG požehnali v pondělí o hlavní přestávce školní adventní věnec. Společně jsme tedy započali adventní dobu.

Projekt "Sedm cest za vzděláním" se soustředil na umožnění výjezdů učitelů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za účelem jejich účasti na zahraničních kurzech. Celkem se uskutečnilo sedm mobilit.

V jedné z adventních střed se uskutečnila akce, kdy si studenti a pedagogové mohli přijít do učebny Matematiky a Zeměpisu napsat dopis na podporu nespravedlivě vězněných a utlačovaných obránců lidských práv či lidí, kteří měli odvahu postavit se za práva ostatních.

Zvlášť to platí v případě posledního dílu Veletrhu absolventů, který byl tentokrát zaměřen na pedagogické a umělecké fakulty. 

Studenti a zaměstnanci školy mají od školního roku 2019/2020 možnost přispívat prostřednictvím mezinárodní organizace Mary‘s Meals na jídlo dětem v chudých částech světa a tak jim zároveň zajistit přístup ke vzdělání.

Ve středu 15. prosince se před naší laboratoří uskutečnilo (už tradiční) rozsvícení chemického vánočního stromečku.

Ve středu 8. prosince o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie jsme mohli společně prožít poutní mši svatou v kostele P. Marie.

V úterý 14. prosince se poprvé oficiálně sešla skupina studentů spolu se zástupcem pedagogů a duchovních, aby se zapojili do synody zahájené papežem Františkem v říjnu tohoto roku v Římě.

Studenti semináře německého jazyka si vyzkoušeli provádět po Kroměříži v německém jazyce. Před zraky užaslých Kroměřížanů si bravurně poradili s texty, které si nastudovali z materiálů turistického centra i z dalších zdrojů.

Osmičlenná skupina studentů AG se ve dnech 28. 11. – 2. 12. 2021 na pozvání europoslankyně M. Šojdrové vydala do Bruselu. Jádrem skupiny byly úspěšné přispěvatelky do literární soutěže (17. listopad po 30 letech očima dnešních studentů) a debatní klub, sestavu účastníků ovšem zamíchal covid, takže ji doplnili další studenti AG na doporučení svých učitelů.

Křesťan a společnost – tak znělo téma duchovní obnovy zaměstnanců, kterou v sobotu 27. listopadu vedl P. Pavel Hofírek, farář v Rožnově pod Radhoštěm. Jednotlivé katecheze byly prokládány časem na ztišení a také možností k soukromému rozhovoru nebo svátosti smíření. Obnovu zakončila mše svatá v kapli Panny Marie.

Zájemci o studium na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a jejich rodinní příslušníci jsou vítání dne 4. 12. 2021 v době 9–12 hodin při příležitosti dne otevřených dveří.
V celé budově školy je nutné mít nasazený respirátor na ústech i nose a dodržovat všechna aktuální nařízení vlády.
K dispozici Vám budou učitelé, vychovatelé i studenti.

Jmenuji se Šimon Sukup a v létě jsem zakončil šestileté studium na AGKM maturitní zkouškou. Od primy jsem věděl, že bych rád studoval některý z technických oborů a nejlépe na zahraniční univerzitě s výukou v angličtině.

Na naší škole funguje roverský kmen. Ten se skládá ze skautů naší školy, kteří se chtějí skautingu věnovat i přes týden, kdy jsou na internátě. A protože jeden ze skautských zákonů zní „skaut je prospěšný a pomáhá jiným“, rozhodli jsme se uspořádat sbírku potravin a základních hygienických potřeb pro Charitu Kroměříž.

V minulém týdnu byl na AG ukončen první běh programu FAST. AG je tak úplně první školou v České republice, která se do tohoto mezinárodního úspěšného programu zapojila. Program probíhal ve spolupráci s Teologickou fakultou UP.

Ve čtvrtek 24.11. se sešli absolventi AG, studující přírodovědné a technické obory se studenty třetího a čtvrtého ročníku školy.

Dne 12. listopadu proběhlo po roční pauze v aule našeho gymnázia další kolo České lingvistické olympiády. Po každoročních úspěších ve formě pravidelné účasti v celostátním kole byl tento rok ve znamení hledání nových tváří, které by nahradily již bývalé reprezentanty.

Ve středu, 24. listopadu, jsme prožívali tzv. Červenou středu (angl. „Red Wednesday“). Je to den, kdy se chceme zvlášť modlit a myslet na lidi pronásledované pro svoji víru.

V úterý 9. listopadu na svátek Posvěcení lateránské baziliky měly třídy 1.P a 2.S svoji ročníkovou mši svatou. U této příležitosti nás navštívil i novokněz P. Michal Staufčík.

Společné mše svaté, modlitba, prohlídka školy a domova mládeže, přednáška o historii školy, koncert sboru AVE, a především velké množství rozhovorů a krásných setkání – to vše dotvářelo atmosféru oslav, které proběhly při příležitosti 30 let od znovuobnovení školy. 

Od září se znovu po dlouhé pauze rozběhl na Ágéčku kroužek lezení. Lezení patří odpradávna k základním lidským pohybovým dovednostem a je pro člověka přirozeným pohybem. Touha lézt, někam pořád stoupat, ta je stále v nás.

Tři slova, naprosto jednoduchá, obyčejná, bez kterých však nelze žít v žádném vztahu. Tedy v dobrém vztahu.

Srdečně zveme na přednášku do knihovny AGKM v úterý 23.11.2021 od 18 hodin. Přednášet bude absolventka AG a současná ředitelka Muzea Kroměřížska Mgr. Martina Miláčková a Ing. Mgr. Věra Minaříková na téma Arcibiskup Theodor Kohn a jeho (ne) poslušný kněz Alois Musil. Přednáška je příspěvkem k oslavám 30. výročí znovuobnovení AG v Kroměříži, které jsme si tento týden připomínali.

Sháníte doučování? V rámci semináře ekonomie zakládáme studentskou firmu, která nabízí doučování přímo v prostorách školy. Naše služby jsou určené uchazečům o studium na AG k přijímacím zkouškám a také samotným studentům gymnázia v rozsahu probíraného učiva od primy po třetí ročník.

Dne 9. 11. nás svojí návštěvou poctil novinář a televizní reportér Jakub Szántó. Ten v letech 2013 až 2018 působil jako zahraniční zpravodaj České televize na Blízkém východě. O svých zážitcích napsal více knih, jedna z nich s titulem Za oponou války byla oceněna cenou Magnesia litera. A jaká byla přednáška?

Srdečně vás zveme na koncert, který se uskuteční v rámci oslav Výročí 30 let od znovuobnovení naší školy a to 17. listopadu v kostele sv. Mořice od 16.00 hod. Na koncertě vystoupí sbor AVE, orchestr žáků naší školy a host – barytonista olomouckého divadla, Vojtěch Poštulka.

O podzimních prázdninách jsme se ve čtyřech vydali na Šumavu. Vše začalo ve středu, a to již ve tři hodiny ráno, kdy jsme vyrazili autem směr Strakonice.

V úterý 9.11.2021 proběhla ve studentském klubu cestovatelská beseda o Uzbekistánu, kterou přednášející prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. nazval „Pohádka z 999 a jedné noci“.

Ve středu 10.11.2021 jsme v naší škole po roční odmlce zase mohli přivítat herce BEAR EDUCATIONAL THEATRE a užít si jejich vystoupení.

První listopadový víkend 5. - 7. 11. 2021 zamířila naše nová skupinka zájemců o svátost biřmování na víkendový pobyt na Přístav do Rajnochovic, kde byl pro nás připravený skvělý duchovní program v podobě kurzu s názvem Kurz Filip.

Ve dnech 4. a 5. 11. proběhla na naší škole charitativní sbírka pro lidi v uprchlických táborech v Řecku. Podařilo se sesbírat plnou školní dodávku oblečení, potravin a hygienických potřeb. V pátek 5. 11. večer byla sbírka předána v Jablonném nad Orlicí ve firmě Isolit - Bravo, která organizuje převoz za celou Českou republiku do jednotlivých táborů v Řecku. Moc díky všem dárcům a pracujeme na tom, abychom ve sbírkách mohli pokračovat.

Ve středu 10.11.2021 se skupina studentů v rámci semináře z německého jazyka vydala na výlet do Ostravy. Naším hlavním cílem byl Klub Atlantik, kde jsme měli připraven workshop.

Arcibiskupské gymnázium má již několik let za partnerskou školu Egbert – Gymnasium. Nachází se v Münsterschwarzachu v Dolních Frankách, kde má sídlo známé benediktinské opatství spjaté s Anselmem Grünem – mnichem, jenž je autorem celé řady knížek s duchovní tématikou. Právě zde jsem měla možnost strávit měsíc na výměnném pobytu, a mohla jsem tak srovnat obě gymnázia, tedy naše české a německé.

Jak již název napovídá, začátkem listopadu studenti překládali texty z anglického jazyka do své mateřštiny. Jednalo se o jeden text odborný a jeden umělecký a samozřejmě šlo o to, aby texty byly přeloženy správně nejen po stránce jazykové, ale i obsahové.

Zdálo se nám, že přichází těžká doba. Tak jsme se šli pomodlit do Říma.

Spoluautory nové učebnice osobnostní a etické výchovy jsou učitelé AG 

Srdečně zveme na přednášku o Uzbekistánu, kterou bude mít prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně  v úterý 9.11.2021 v 18 hodin. Přednáška bude ve studentském klubu.

Matematik a fyzik Jan Antonín Nagel na nejvyšší rozkaz císaře Františka I. Prozkoumal v květnu 1748 jeskyni na rogendorfském rájeckém panství nedaleko vesnice Sloupu. Popsal celou tehdy známou Sloupskou jeskyni. Byl první, kdo sestoupil Stupňovitou propastí a popsal Spodní patro jeskyně. Je tak autorem prvního speleologického spisu.

Kapacita akce je naplněna. Již se nelze přihlásit.

Naše příprava na biřmování začala na konci listopadu loňského roku. Z důvodu uzavření škol kvůli pandemii koronaviru proběhla téměř celá on-line. Svátost biřmování přijalo čtyřicet jedna biřmovanců.

Ve středu 22.9.2021 jsme podnikli výlet (v rámci projektu „Za raritami v okolí KM“) do Velkých Těšan. Cílem naší výpravy byl větrný mlýn, který byl v roce 2014 prohlášen za národní kulturní památku.

Cyklus cestovatelských besed ve studentském klubu zahájil bratr jáhen Jožka Biernát, a to v úterý 14.9.2021. Přednáškou s názvem I feel S(love)venia velmi oslovil všechny přítomné a doslova nadchl pro studium v rámci programu Erasmus.

Srdečně zveme všechny zájemce o krásnou literaturu do knihovny AG na představení knihy Mgr. Petra Hudce Tajemství Libosadu. Akce se uskuteční v úterý 5.10. 2021 v 18 hodin.