20. 6. 2022 zavítal do Kroměříže v doprovodu senátorky Šárky Jelínkové, europoslankyně Michaely Šojdrové a předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž Evy Novákové pan Petr Pithart, politik, historik a spisovatel.

Děkujeme Katce Jonáškové ze 3. C za reprezentaci naší školy na celostátní přehlídce prací SOČ ve dnech 10.–12. června 2022 v Kutné Hoře.

Kateřina Kutálková

Poté, co jsme posledně navštívili zároveň s historickým  areálem v Pustiměři rozhlednu ve Vitčicích, projevili studenti zájem i o další rozhledny: jedna se tyčí nad Drnovicemi a je z ní opravdu moc pěkný výhled.

15.června si připomeneme 100 let od smrti kněze, pedagoga, novináře a národního buditele P.Tomáše Kamrádka.

V pátek 10. června se po dvouleté odmlce Noci kostelů na naší škole opět otevřela spojovací chodba mezi kostelem sv. Mořice, Arcibiskupským gymnáziem a také zámkem. Tato nabídka v rámci kroměřížské Noci kostelů přilákala asi 700 návštěvníků.

Ve středu 1. června 2022 započala naše třída geologickou expedici srazem na Kroměřížském vlakovém nádraží. Odtud jsme vyjeli do Přerova, kde jsme mohli spatřit bývalou školu paní profesorky Bekárkové.

Slunce příjemně hřeje a ve vzduchu je cítit léto. Začíná červen a s ním již tradiční AGfest. Letos tento studentský festival proběhl v pátek 3.6. a jak jinak, než před budovou Arcibiskupského gymnázia.

V pondělí 30.5. jsme se my, skupina asi dvaceti maturantů, vydali na děkovnou pouť na Svatý Hostýn. Na této, asi 30 kilometrů dlouhé cestě, jsme mohli Pánu poděkovat za celé období našeho studia a také jeho úspěšné ukončení maturitní zkouškou. Hlavními zastávkami byly Hulín a Holešov. Na těchto občerstvovacích zastávkách jsme trochu obměnili sestavu. Někteří svoji pouť ukončili, jiní začínali až v Holešově.

Během 3 květnových prodloužených víkendů proběhla duchovní obnova pro letošní biřmovance na Hutisku v krásné přírodě.

V rámci letošní Noci kostelů, která proběhne v pátek 10. června 2022, se opět otevře průchod mezi kostelem sv. Mořice, Arcibiskupským gymnáziem a zámkem.

V úterý 31. května, kdy jsme slavili svátek Navštívení Panny Marie, nás navštívil novokněz P. Václav Škvařil. V současné době působí jako kaplan ve Strání.

EuropaSecura je soutěž, zabývající se bezpečností politikou a mezinárodními problémy. Tato témata nás zajímají, a proto jsme se do ní v půli března zapojili.  

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 se sešly tři skupinky němčinářů spolu se zástupci vyučujících němčiny v učebně N2. Konala se zde prezentace seminárních prací z německého jazyka, které vznikly během letošního školního roku.

V pondělí 30. května 2022 naposled usedlo 96 maturantů a nyní již absolventů naší školy do lavic kostela sv. Mořice v Kroměříži, kde biskup Antonín Basler sloužil děkovnou mši svatou za zdárné dokončení studia a úspěšné složení maturitní zkoušky.

Měsíc květen byl měsícem Panny Marie. To si třída 1.P připomněla i v hodině náboženství, kdy se vydala po stopách mariánské úcty v Kroměříži. Studenti měli za úkol vyfotit se s co nejvíce vyobrazeními Panny Marie ve městě. A byli vskutku akční! Vítězné skupince bylo uznáno 16 fotografií a vyhrála tak ryze katolickou stravu - Uničipsy ;-)

Ve čtvrtek 19. května se vybraní žáci třídy 2.S zúčastnili soutěže Mladý zdravotník. Akce se konala na dopravním hřišti v Kroměříži. Skupina si ve složení Prokop Janský, Nikol Anna Valerián, Matěj Šiška, Michal Halász a Štěpán Vacula musela poradit se záludnými nasimulovanými situacemi.

Dne 20. května jsem se zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků krajského Finále Kvízu PLUS v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. V budově Krajského úřadu Zlínského kraje se nás sešlo celkem 9 oceněných výherců tohoto projektu. Akci zaštítila svým jménem radní Zuzana Fišerová. Všichni jsme obdrželi hodnotné ceny a celá akce se nesla ve velmi přátelské atmosféře. Doufám, že podobné akce přispějí k větší bezpečnosti a informovanosti, jak se chovat na internetu. 

Ve středu 18.5.2022 jsme se skupinou studentů navštívili historicky významný areál v Pustiměři. Čekal nás zde místní kněz dr. Josef Beníček.

Jak již tradičně, tak i letos vyzdobily maturitní místnosti praktické práce maturantů z výtvarné výchovy. Komise i návštěvníci maturit se mohli pokochat kresbou, malbou akrylem, fotografií textilní tvorby, klasickou i počítačovou grafikou. Maturanti však kromě obhajoby svého praktického talentu ukázali a teoretické znalosti dějin umění, terminologie a všestranný vizuální přehled.

V pondělí 25. dubna 2022 se v Uherském Brodě uskutečnila přehlídka středoškolské odborné činnosti. Naši školu zastupovali hned čtyři studenti, a to v různých oborech. Se zájmem jsme poslouchali své vrstevníky, od nichž jsme se dozvěděli spoustu informací a nasbírali nové zkušenosti.

Msgre.PhDr.Josef Bena

24.května 1845 se v slezské obci Malá Lhotka narodil významný učitel, vědec a národní buditel, jehož 177. výročí narození si připomínáme.

Zveme všechny zájemce o cestování do studentského klubu v úterý 24.5.2022. Od 18 hod. budou mít přednášku o svém putování po Íránu dva kamarádi našeho bratra jáhna Jožky, a to Ondřej Laga a Jiří Kadleček. Přijďte, jste všichni srdečně zváni.

Sbor Arcibiskupského gymnázia Ave vystoupil 12. 5. 2022 v prostorách Sala terreny Valdštejnského paláce v rámci programu Valdštejnské léto. Během koncertu zazněly písně s duchovní tematikou od chorálů až po spirituály. Nechyběly ani úpravy lidových písní od předních českých skladatelů.

Dne 2. května k nám přijela děvčata z velehradského internátu zahrát si přátelské fotbalové utkání.

V dnech  3. – 9. května se skupina deseti studentů AG v doprovodu dvou vyučujících cizích jazyků vydala do Irska, a to na první společné setkání s partnery z Velké Británie, Irska a Německa v rámci projektu Erasmus+. Leitmotivem schůzky bylo téma udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí v podmínkách irské reality.

Ve středu 4.5., kdy církev slaví památku mučedníka sv. Floriána, jsme se rozhodli se studenty AG slavit také – jednak mší svatou v kapličce jemu zasvěcené a též návštěvou jeho soch v okolních vesnicích.

I když fyzika většinou patří k méně oblíbeným předmětů, máme na AG řadu studentů, kteří ji mají rádi a věnují se jí i nad rámec běžné výuky. Mezi takové studenty patří Ondřej Sukup ze sekundy, který se po vítězství v okresním kole fyzikální olympiády kategorie E stal vítězem i v krajském kole.

Spolu s mladými lidmi na naší škole jsme se v těchto dnech více zaměřili na krásu a význam duchovního povolání.

Po dvou letech mohl být kostel svatého Mořice opět zaplněn studenty a pracovníky gymnázia. Maturanti se loučili a děkovali za uplynulé roky strávené na škole.

Ve čtvrtek 28. 4. jsme se vydali hájit naše gymnázium do Starého Města.

8.května si připomeneme 130. výročí narození významného absolventa Arcibiskupského gymnázia. P. Alois Čáp byl skutečně mnohostrannou osobností a jeho život je dobře zmapován. 

V úterý 3. května jsme měli možnost na večerní mši svaté přivítat novokněze z brněnské diecéze P. Milana Werla. Nyní působí jako kaplan v Hodoníně.

6.května vzpomeneme 145 výročí narození jednoho z velkých pedagogů Arcibiskupského gymnázia.

8.–9. dubna jsme měli příležitost oddělit si čas a spočinout při duchovní obnově pro rodiče studentů AG. Tradičně se tato duchovní obnova koná jedenkrát v roce, a to v termínu podzimních třídních schůzek.

V úterý 19.4.2022 se ve studentském AG baru sešli zájemci (včetně našich studentek, které se učí japonsky) o zkušenosti z cestování po Japonsku.

V průběhu jara se školní tým program FAST opět setkával s rodiči na programu FAST. V průběhu osmi velmi příjemných večerů byl připravený program pro studenty, jejich sourozence i rodiče. Měli jsme příležitost se zastavit, hovořit spolu, naslouchat si, hrát si, vyhrávat i večeřet.

Nazdar!

Ano, takto jsme zahájili naši pouť na Ivančenu.

Ve čtvrtek 21.4. jsme vyrazili na turnaj v badmintonu na Střední policejní školu do Holešova. Byly jsme dvě, Simona Hegarová a já, Kristýna Žižlavská. Doprovázel nás pan vychovatel Souček.

Na středu před velikonočními prázdninami čekal naše studenty mimořádný program. Celý autobus plný ochotných studentů se vydal osadit stromy část půdy na Svatém Hostýně.

Msgre. ThDr. Jan Šrámek

Dne 22.dubna uplyne 66 let od smrti Msgre. ThDr. Jana Šrámka.

V pondělí 11. dubna jsme po večerní mši svaté v kostele sv. Jana měli možnost se připojit k modlitbě křížové cesty. Několikaletou tradici této společné modlitby ulicemi města Kroměříže přerušila na 2 roky covidová opatření.

Dne 13. dubna 2022 se na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín konalo krajské kolo německé konverzační soutěže.  Naši školu v něm reprezentoval Denis Fila (3.A).

PhDr. Josef MACŮREK Drsc.

Patřil k absolventům Arcibiskupského gymnázia, kteří se vydali  ne kněžskou cestou.

V úterý 29.3.2022 po téměř tříleté covidové pauze jsme opět navštívili zámeckou knihovnu. Pan knihovník Cyril Měsíc je skvělým znalcem historie, takže nám představil podrobně nejen historii zámecké knihovny, ale i zámku a města Kroměříže  vůbec.

Srdečně zveme na přednášku do studentského AG baru v úterý 19.4. 2022 v 18 hodin. Téma bude „Japonsko“ a přednášejícím kroměřížský rodák Prof. MUDr. Petr Hluštík, Ph.D.