Každoročně postupují ze školního kola německé konverzační soutěže 2 studenti z každé kategorie do okresního kola, které se letos uskuteční v půlce března na gymnáziu v Holešově.

V úterý 17. ledna se konala ve studentském klubu další z cestovatelských besed. Tentokrát si ji pro zájemce z řad studentů připravil náš bohoslovec Matěj Maděra. Nesla název Ukrajina před válkou.

V týdnu od 11.1 do 19.1 jsme se zúčastnily projektu ERASMUS + s názvem DIGITAL IMMIGRANTS' BATTLE FOR SURVIVAL.

Tu si pro milovníky umění připravil školní dramatický soubor Dramaswag. V podvečer se napjatí posluchači a posluchačky z řad studentů i pedagogů usadily na předchystané deky a čekali na to, co se bude dít. Po úvodním slovu Karolíny Krepčíkové se celá aula ponořila do recitačních výkonů školních herců, které se prolínaly s hudebními vstupy kytaristek Marie Dědičíkové a Marie Havlíkové a také vystoupením školní scholy. Celý večer měl intimní atmosféru a velmi pozitivní ohlasy.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – čtyřleté studium

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – šestileté studium

18. 1. 2023 proběhlo na AG pod záštitou Jednoho světa na školách 2. kolo prezidentských voleb. Celkem studenti AG odevzdali 219 platných hlasů.

V Galerii Na Schodech bude v pátek 20. ledna o velké přestávce vernisáž společné výstavy fotografií tříd 2.B a 4.K. Hlavním tématem fotografií třídy 4.K je světlo ve všech významech. Třída 2.B nazvala svoji výstavu Nevšední krásy (ne)všedních dní.

Srdečně zveme na cestovatelskou přednášku do studentského klubu v úterý 17.1.2023 v 18 hod. O svých cestách po Zakarpatské Ukrajině nám povypráví náš bohoslovec Matěj Maděra.

Těšíme se na vás!

První kolo studentských voleb už proběhlo před časem a tehdy se většina voličů z řad studentů AG (52,9%) shodla, že  AGčákům a republice by jako prezidentka nejvíc vyhovovala Danuše Nerudová. Uvidíme, jak volby dopadnou tentokrát. Výběr už bude mnohem užší, konkrétně jen dva kandidáti (ale to už předpokládám všichni víme).

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Známá píseň doprovázející tradiční koledování se letos společně s vůní kadidla nesla také chodbami našeho gymnázia. Jelikož svátek Zjevení Páně připadl letos na páteční den, navštívili nás Tři králové již ve čtvrtek 5. ledna.

10. ledna si připomeneme 135 výročí narození pedagoga, kněze a prefekta „malého semináře“ v Kroměříži.

V pondělí 19. prosince v posledním prosincovém školním týdnu jsme, jak již se stalo tradicí, navštívili s biřmovanci a dalšími studenty pacienty na Malém Valu.

Po nucené pauze v covidovém období jsme opět navázali na tradici vánočního programu pro žáky základních škol v Kroměříži. Během dvou dní 20. a 21. prosince navštívilo naši školu přibližně 180 dětí z 1. a  2. stupně ZŠ.

Nový rok začínáme splátkou roku minulého. V prázdninových dnech klesá sledovanost našeho sloupku na samé dno a tak trochu opomíjíme absolventy červencové a srpnové. A to je škoda.

V úterý 20. prosince měli studenti AG možnost prožít krásný předvánoční den v rámci zájezdu do Vídně.

Studentky a studenti ze 3. ročníku, kteří si vybrali volitelný předmět TVŮRČÍ PSANÍ, se pustili do tvorby speciálu školního časopisu. Zjistili, že je to trochu zábava, ale hlavně dřina, která vezme hodně času, pokud chtějí, aby výsledek vypadal k světu.

Každoročně do Kroměříže zavítá několik tisíc turistů ze zahraničí a mezi nimi se na prvních místech vedle Slováků tradičně vyskytují návštěvníci z Německa a Rakouska. Proto se  studentům semináře JN bude možná hodit, že umí promluvit o  kroměřížských památkách německy.

V  listopadu a prosinci proběhla na naší škole již tradičně konverzační soutěž v anglickém jazyce. Studenti byli rozděleni podle věku do dvou kategorií a soutěžili ve dvou etapách.

Jako každý rok proběhla na naší škole Česká lingvistická olympiáda. Letos byl o tuto soutěž velký zájem, studenti se téměř nevešli do učebny.

18. prosince si připomeneme 80. let od úmrtí významného kroměřížského učitele, národního buditele, Sokola a vlastence Aloise Beni.

Ve středu 30. listopadu se na naší škole uskutečnil 49. ročník Olympiády v českém jazyce. Školního kola se ve dvou kategoriích zúčastnily čtyři desítky soutěžících.

V pondělí 12. a úterý 13. prosince 2022 proběhly na středních školách pod záštitou organizace Člověk v tísni po celé České republice studentské volby, v nichž studenti mohli dát hlas „svému“ prezidentskému kandidátovi. Volební komise AG uspořádala volby hned v pondělí 12. prosince. Studenti AG odevzdali 138 platných hlasů.

Advent – prostor uvědomit si, kdo jsme, možnost napřímit své stezky a opět se vydat správným směrem.

První prosincový víkend byl pro náš Studentský parlament velmi důležitý, protože jsme během něho absolvovali víkendovku na faře v Němčicích. Akce se nesla ve znamení práce a společného poznávání.

Velká gratulace patří týmu A, kde na 4. šachovnici Ondroušek sice vybojoval jen jednu remízu, ovšem na 3. šachovnici Vrzal, na 2. Horák a na 1. naše nejmenované eso zajistili, že jako tým porazili všechny soupeře bez ztráty půlbodíku.

Již tradiční součástí Adventu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži je každoroční prožití slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie.

V průběhu roku 2022 jsem se zúčastnila programu Otevřená věda České akademie věd. Na své stáži jsem studovala rozsivky archeologické lokality Bibracte ve Francii pod vedením Mgr. Markéty Fránkové, PhD. (Paní doktorka Franková (Kozáková) je absolventka AG a naše velká podporovatelka, děkujeme, pozn. redakce.)

První prosincový den byl pro studenty 2.B a 4.K naplněn návštěvou moravské metropole Brna spojenou s poznáváním krásného a dobrého umění. Hudebníci šli po stopách významného skladatele Leoše Janáčka a výtvarníci zavítali do Moravské galerie.

Ve středu 30.11. proběhl další kurz vázání knih s knihařkou Átou Holíkovou.

V letošním roce probíhá na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži již třetí běh programu FAST. Jedná se o program prohlubující spolupráci školy, studentů a jejich rodičů.

I když Ester už na svém prezidentském trůně sedí, rádi bychom udělali další volby, jež by měly ukázat, který z kandidátů na prezidenta ČR má na AG největší podporu. Zúčastníme se proto celostátního projektu JSNS, který zkoumá zájem mladé generace o politiku.

„Obyvatelé Ukrajiny strádají a nám to není jedno," dali najevo zaměstnanci a žáci AG ve středu 30. 11. 2022. Akční učitelky připravily spoustu laskomin, jejichž prodejem bylo získáno 9600,- Kč.

Toto úterý se třiatřicetičlenná skupina chemiků vydala z AG do Olomouce, kde pro ně byla připravena přehlídka čtyř chemických fakult (anorganika, organika, analytika a fyzikála).

V úterý 29.11.2022 se v AG baru sešla skupina zájemců z řad studentů o cestování. Pozvání k přednášce tentokrát přijal pan ředitel AG Mgr. Jan Košárek.

K výročí úmrtí Služebníka Božího P. Antonína Šuránka, rodáka z Ostrožské Lhoty, vyjela skupina poutníků z AGKM v čele s otcem Petrem Káňou právě do jeho rodiště na děkovnou mši svatou za jeho život a dílo, které s pomocí Ducha Svatého konal.

Již poněkolikáté pořádá Český florbal v rámci celé ČR středoškolský turnaj Subterra Cup, v letošním roce pod patronací českého florbalového reprezentanta Filipa Formana.

Studentky a studenti AG se zúčastnili 14.–16. listopadu mezinárodní informatické soutěže Bobřík informatiky. V kategorii Junior soutěžilo z AG 140 studentů. Úspěšnými řešiteli se stali Petr Ivan ze 4.K, Ondřej Chabiča ze 4.K a Adam Snítilý z 1.B. Petr Ivan se v celostátním žebříčku se čtvrtým nejlepším bodovým ziskem umístil na 9. místě (ze 17 578 soutěžících). Gratulujeme!

Před 111 lety se 30. listopadu 1911 narodil kněz, pedagog a prefekt Arcibiskupského gymnázia František MAŇÁK. Jeho životní cesta byla důkladně popsána v druhém díle Dějin moravské církve.

Ve středu 16. 11. studenti třídy 5. K AGKM odjeli na exkurzi do Zlína, nejen aby prohloubili své znalosti o práci se zdroji, ale také aby se seznámili s historií budovy č. 21 a závodů firmy Baťa.

Liturgické mezidobí vystřídala doba adventní, ve které se připravujeme na oslavu narození Ježíše Krista. K této době neodmyslitelně patří věnec se 4 svícemi, které symbolizují jednotlivé adventní neděle.

V letošním školním roce dobíhal další z kurzů průvodcovství, které organizuje Arcibiskupské gymnázium společně se Zámkem v Kroměříži. Studenti se učí pracovat s návštěvnickou skupinou, musí zvládat hromadu textu a vyznat se i v historii regionu.

Přijměte srdečné pozvání na svačinu. Dobroty, které připraví učitelé AG, si můžete můžete koupit každou přestávku ve středu 30. 11. 2022 ve vestibulu školy. Výtěžek z prodeje bude věnován na humanitární pomoc Ukrajině.

Srdečně zveme v úterý 29.11.2022 od 18 hod. do AG baru na cestovatelskou přednášku. Nese název „Pohoda na Balkáně“ a přednášejícím bude pan ředitel Mgr. Jan Košárek. Těšíme se na vaši účast.

Letošní 5. ročník Červené středy v České republice byl společnou akcí České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí, která upozorňuje na problematiku náboženské svobody a pronásledování pro víru ve světě.

Dne 16. 11. 2022 jsme si před začátkem vyučování připomněli Den boje za svobodu a demokracii a  Den studentstva.

Dušičkový týden začal 1. listopadu slavností Všech svatých a památkou všech věrných zemřelých, lidově zvanou dušičky. Při této příležitosti mohli studenti i zaměstnanci školy přinést fotky svých blízkých, kteří jim během poslední doby zemřeli.