Jedná se o dvoumanuálový nástroj firmy Rieger, op. 2603 z roku 1933.

Rozsah C-f3, pedál C-d. Varhany mají status zapsané movité kulturní památky a slouží jak k bohoslužbám, tak i jako výukový nástroj.

V současné době není možné varhany používat z důvodu devastace vnitřního zařízení vzduchové soustavy.

 

Celkové náklady na restaurování varhan 718 000 Kč.

 

Možnosti příspěvku na restaurování varhan:

    • finanční hotovostí (na pokladně školy)
    • přispěním na účet veřejné sbírky  2301219451/2010   VS: 1859
    • prostřednictvím webových stránek www.agecko.cz 

Prosím, podpořte dobrou věc!

3027 varhany