Během letošního školního roku jsme na naší škole pokračovali ve sbírce pro organizaci Mary's Meals. Jde o mezinárodní hnutí, které se zabývá jednoduchým a efektivním řešením hladu ve světě.

Hnutí za své poslání považuje dosáhnout toho, aby každé dítě z rozvojové země, které trpí extrémní chudobou, dostalo jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání. Také se snaží umožnit lidem, kteří mají peníze, věci, dovednosti či čas na modlitbu, aby je mohli nabídnout této skupině potřebných. Tímto způsobem již sytí každý den více než 1,6 milionu dětí. Vice se můžete dozvědět na webových stránkách www.marysmeals.cz.

Ve škole bylo možné získat více informací o hnutí na nástěnkách u kaplí.

Sbírka probíhala od září do června, pokladničky byly umístěny ve Studentském klubu a v čajovně na pastoračním centru.

Celkový výtěžek sbírky činí 17 460 Kč (čajovna, studentský klub).

Nasytili jsme tak 41 dětí na celý školní rok.

Děkujeme všem dárcům!

Pastorační centrum Pod Věží

4649