Stejně jako minulé roky měl i letos první ročník možnost jet na seznamovací pobyt. Tento rok poprvé se k nim přidala i tercie.

V táborovém středisku Archa se společně poznávali pšt dní. Všechny třídy úspěšně dojely 30. srpna dopoledne a rychle na to jim začal plně nabitý program. Volného času bylo velmi málo. Každou třídu měli na starosti tři studenti třetího ročníku. Připravovali jsme jim program a byli tam vždy, když měli prváci jakoukoli otázku na jejich budoucí studentský život. Podle mého názoru jsme měli velké štěstí a v přípravném týmu se sešli samí úžasní lidé :D. Uskutečnil se také tradiční pochod na Hostýn, ze kterého jsme dostali samé pozitivní ohlasy.

Myslím si, že pobyt splnil svůj účel. Prváci se seznámili, skamarádili a společný čas si příjemně užili. Já jako vedoucí jsem si letošní seznamovací kurz neuvěřitelně užila a odnesla si plno úsměvných vzpomínek.

Marta Šotolová (studentka 3.roč.)

4681

4681

4681

4681

4681

4681

4681

4681

4681

4681