Rok se s rokem sešel a i letos se koncem srpna na Hostýně sešla parta natěšených primánů – nových studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Jako třídní učitel píši úvodní stránku do kroniky společných šesti let této třídy, abychom nezapomněli na naše první setkání.

Náš adaptační kurz začal v úterý 30. 8. 2022 v podvečerních hodinách. Po příjezdu, uvítání a ubytování studentů následovala série zábavných her zaměřených především na zapamatování jmen. Kromě jména studenti také postupně představili své záliby, oblíbené předměty a očekávání od studia na AG. Naše setkání ve společenském sále jsme ukončili večerní modlitbou a pohádkou na dobrou noc – a takto hezky jsme se na konci programu loučili každý následující večer.

Dalšího dne jsme se po ranní mši a bohaté a delikátní snídani vypravili do lesa hrát týmovou hru na piráty. Někteří hru dohráli zpocení, ušpinění a poškrábaní od lesních překážek, ale ve výsledku to byla ohromná zábava. Po obědě jsme se společně vyfotografovali pro nový školní kalendář a poté se studenti pustili do dalšího úkolu. Připravili za pomoci plakátu a časopisů svůj „facebookový profil“, pomocí něhož se večer postupně představili panu řediteli, který za námi přijel na návštěvu. Primáni také měli prostor položit panu řediteli otázky týkající se studia na AG.

Čtvrtek se nesl ve znamení velké výpravy. V dopoledních hodinách jsme vyšli směrem na Troják až k rozhledně Maruška. Tam jsme se posilnili řízkem a vydali jsme se na zpáteční cestu. Celkem jsme zvládli více než dvacet km a všichni statečně, byť trochu znavení, došli opět na Hostýn. Po návratu následoval Galavečer, na který si studenti ve skupinkách připravili pětiminutové scénky na základě předem vylosovaných indicií. Čtyřčlenná porota pak jednotlivé herecké výkony komentovala a bodovala. Měli jsme čest vidět studenty např. v roli pana prezidenta Zemana, Rákosníčka, maxipsa Fíka, Ewy Farné, Ládi Hrušky, Karla IV. a v dalších zajímavých rolích. Závěr posledního večera doplnila stezka odvahy.

Pátek byl poslední společně strávený den našeho seznamováku. Dopoledne se uskutečnila první třídnická hodina. Vystoupali jsme také do věže baziliky, odkud se nám naskytnul unikátní výhled na široké okolí. Odpoledne jsme se zúčastnili mše svaté v bazilice a následovala schůzka s rodiči, kde jsme se se studenty rozloučili slavnostním pasováním na primány, předáním AG trička, písničkou a fotografiemi z celého našeho pobytu.

Velké poděkování patří studentům sekundy, kteří pobyt absolvovali s námi, paní vychovatelce Aničce Berkové, otci Petru Káňovi a Matěji Maděrovi – se všemi byla jedna radost pracovat. Adaptační kurz mě nabil spoustou pozitivní energie, zůstávají krásné vzpomínky  a už se těším na další společné zážitky se svou třídou 1. P.

Rostislav Talafa, třídní učitel 1. P

4702

4702

4702

4702

4702

4702

4702

4702

4702

4702