V rámci oslav Dne církevního školství navštívil Arcibiskupské gymnázium ředitel Egbertova gymnázia v německém Münsterschwarzachu Markus Binzenhöfer, který si s velkým zájmem prohlédl zrekonstruované prostory školy a domova mládeže.

Egbert-Gymnasium, zřizované řádem benediktýnů,  je naší partnerskou organizací již od znovuobnovení AG a vzájemná spolupráce probíhá tedy již více než 30 let. Většina společných aktivit je finančně podporována Česko-německým fondem budoucnosti.

I přes obtíže covidového období se nám podařilo realizovat  nejen  vzájemné studentské výměny, ale již třetím rokem také úspěšně spolupracujeme  na projektu Erasmus.

Ředitelé obou škol během návštěvy hledali možnosti dalšího rozvoje partnerství na poli sportovních a kulturních aktivit.

4727