Večer 10. listopadu se sešli zájemci o vysoké školy s absolventy na druhém veletrhu letošního roku. Pět studentů medicíny, chemie, geologie a techniky sdělovalo své zkušenosti se studiem a životem v univerzitních městech.

Účast našich čtvrťáků byla vysoká, do učebny ZSV se jich vešlo přes dvacet. Přírodovědné obory jsou stále více oblíbené, je na ně relativně jednodušší se dostat, ale o to těžší je úspěšně dokončit. Právě v tomto podzimním čase začíná finální tah na branku, studenti čtvrtého ročníku mají před sebou nejenom maturitu, ale také výběr své profese. Celý večer moderoval Kuba Zavřel a je na místě jeho výkon ocenit. Právě to, že diskusi usměrňuje člověk, který sám vysokou školu studuje a ví kdy a na co se absolventů zeptat, dává celému setkání správný směr.

Zhruba za měsíc nás čeká poslední setkání s absolventy, veletrh zaměřený na pedagogické a umělecké obory. Zejména žáci, kteří si vybrali jednoletý seminář pedagogiky tak mají šanci konfrontovat svoje studijní představy s realitou. Těšíme se na shledanou.

4840

4840

 


 

Projekt GUIDANCE pomáhá

V loňském roce se na AG v rámci gesce kariérového poradenství nastartoval zajímavý projekt s názvem GUIDANCE. Překlad tohoto slova znamená „navádění na cíl“. A přesně o tom Guidance je. Ne každý student AG má doma staršího sourozence, studujícího VŠ, který je vždy pohotově připraven poradit. Mnozí naši žáci 4. ročníku jsou bezradní v záplavě oborů, které se jim nabízí. Poradci, učitelé i vedení školy jsou dospělí lidé, kteří mají studium za sebou a jejich zkušenosti tedy nemohou být zcela aktuální. Studenti prostě potřebují spřízněné duše, žijící vysokoškolským životem a ochotné poradit. Guidance sdružuje kolem 25 našich bývalých absolventů, kteří tak tvoří spolek mentorů, odpovídajících na otázky našich žáků. První kontakt je vždy emailem, pak záleží na tom, jak se dále absolvent se žákem domluví. V loňském roce dokonce jeden z mentorů Guidance zařídil našemu žákovi návštěvu Karlovy univerzity i s výkladem. Seznam členů Guidance visí na našem webu i s kontaktem. Vznikla tak unikátní kooperace, možná jen díky dvěma věcem. Jednak tím, že mnozí naši absolventi cítí závazek vůči své mateřské střední škole a jsou ochotni pomáhat. Druhým důležitým prvkem je absolvent, který projekt řídí a oslovuje naše studenty vysokých škol. Sám pak obětavě jezdí na veletrhy, pořádané AG a ještě je ve svém volném čase moderuje. Děkujeme Jakubovi Zavřelovi, že byl do této těžké práce ochoten jít!

Na konci prázdnin se sešli učitelé a členové projektu, kteří měli čas, na letní konferenci pořádané AG. Byl čas na malé zúčtování při příjemném grilování. Byl také čas půlrok projektu zhodnotit a říct si co dál. S potěšením jsme konstatovali, že vše funguje jak má. A že máme chuť pracovat dál. A právě v tomto čase podzimu, kdy na čtvrté ročníky naplno doléhá výběr budoucího studia, je na místě na projekt upozornit. Naše tiše čekající členy GUIDANCE naleznete na: https://www.agkm.cz/studenti/projekt-guidance.html

Věříme, že právě studentům 4. ročníku může být projekt nyní velmi užitečný, přesně podle hesla „AG drží spolu“.

Mgr. Libor Ondráček, koordinátor projektu

4842