Duchovní obnova pro rodiče proběhla tradičně v pátek a v sobotu po třídních schůzkách. Zúčastnila se jí pestrá sestava rodičů z pěti českých a moravských diecézí - a arcidiecézí :-).

Téma rekolekce byl boj proti Zlému, proti kterému jsme stejně jako David proti Goliášovi vyzbrojeni pěti kameny, pěti oblázky: postem, modlitbou, zpovědí, eucharistií a Písmem. Promluvy byly proloženy modlitbou růžence a adorací ve školní kapli Panny Marie. Zatímco páteční večer se nesl v duchu seznámení a veselých rozhovorů, sobota proběhla v tichosti a rozjímání. Otec Káňa nás provedl oběma dny pečlivě připraven a se svou typickou vlídností a vstřícností. Ačkoli je duchovní obnova otevřena i rodičům absolventů AGKM, důrazně doporučujeme všem rodičům, aby se zasnažili mít ve svých domovech dostatečnou zásobu dalších dětí, které budou moci na ágéčko průběžně posílat.

Věříme, že se předadventní duchovní spočinutí stalo pro všechny posilou pro další práci v rodinách. Snad nám všem síly vystačí až do jara, kdy se, doufejme, znovu setkáme při další duchovní obnově s otcem Káňou.

Jana Míšková

4847

4847

4847

4847

4847

Další fotografie.