Je nový školní rok a s ním i nová skupina nadšených biřmovanců. S tímto nadšením jsme vyrazili do Rajnochovic na duchovní obnovu. Někdo s očekáváním prohloubení vztahu s Bohem, jiný poznat o trochu víc sám sebe. Ať už byla očekávání jakákoli, každý z nás se vrátil něčím obohacen. Program vedl několika směry.

Jako skupina jsme se museli mezi sebou více poznat, abychom se mohli společně sdílet. Vyzdvihla bych zde skupinovou aktivitu, kdy každý z nás musel přelézt žebřík, který zbytek týmu držel kolmo k zemi, nebo pád důvěry z ne úplně nízkého místa. Myslím, že stmelení skupiny bylo velmi zdařilé.

Kromě seznamovacích aktivit program směřoval k poznání sebe sama, našich životních hodnot a zájmů. Měli jsme každý sám za sebe vytvořit náš život od mládí až po smrt, kde nikdo nerozhodoval za nás.

Nejpřednějším bodem celého víkendu byl samozřejmě duchovní program. Díky dušičkovému týdnu jsme se rozhodli udělat hon na plnomocné odpustky. Domnívám se, že tímto tempem jsme vyprázdnili velkou část očistce. Kromě této aktivity jsme se také zúčastnili přednášek na různá duchovní témata a společně je rozebírali. Nejdůležitějším bodem duchovního programu byla modlitba. Společná nebo osobní, každá z nich byla jedinečná, obohacující. Zažili jsme modlitbu úplně z jiné perspektivy.

Na závěr bych poděkovala za biřmovance všem týmákům a lidem, kteří se o nás jakkoliv starali. A tímto bych celý víkend shrnula jako velmi obohacující a skvělý začátek naší cesty biřmovanců.

Za nové biřmovance Kateřina Kůrková
4852
4852
4852
4852

Více fotografií zde.