Začátkem listopadu 33 studentů, kteří mají rádi anglický jazyk, ale i ten český, se zúčastnilo školního kola překladatelské soutěže pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouc Jejich nelehkým úkolem bylo přeložit jeden umělecký a jeden technický text, pokud možno, co nejvěrněji.

Porotci poté čelili velmi zdařilým textům a hledali drobné rozdíly mezi přeloženými výrazy. Výsledné rozhodnutí posílá do univerzitního kola Annu Mičkalovou (3B) a Jana Doubravu (6S). Na krásném 3. místě skončila Lucie Prchlíková (2A), která v případě nutnosti některého ze dvou vítězů zastoupí jako náhradnice.

Srdečně všem blahopřejeme a doufáme, že se jim bude stejně dařit i v dalším kole, tentokrát v Olomouci.

Za PK AJ Svatava Hrdá