Ve dnech 7. - 13. 11. 2022 proběhlo  další  setkání  v rámci   projektu Erasmus+ v německém Münsterschwarzachu. Během návštěvy studenti z Česka, Německa, Anglie a Irska navázali na informace získané během předchozích výjezdů  a dále se zabývali tématem udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí – tentokrát v podmínkách německé reality.

Egbert Gymnasium v Münsterschwarzachu je stejně jako ostatní spolupracující školy zřizováno řádem benediktinů, který se dlouhodobě snaží o ekologicky šetrné fungování školy i svých ostatních budov. Během prvního dne tak měli studenti možnost seznámit se s jednotlivými ekologickými projekty, například se štěpkovou nebo bioplynovou elektrárnou. Další den byla na programu prohlídka blízkého univerzitního města Würzburku, bývalého sídla mohučského kurfiřta.

Čtvrtek patřil návštěvě Steigerwaldu – toto území se má v budoucnu stát chráněnou krajinnou oblastí, což vyvolává u místních obyvatel velké protesty. Během celodenní exkurze poznali studenti zásady fungování zdravého lesa, který bude schopen odolávat změnám klimatu v blízké i vzdálené budoucnosti.

Okolí řeky Mohanu je známé svými vyhlášenými vinicemi. Na programu tedy nechyběla ani návštěva bio vinařství, jehož majitelé se snaží o šetrné pěstování vinné révy s použitím minima chemikálií zatěžujících životní prostředí.

Sobotní den studenti strávili v hostitelských rodinách, díky čemuž měli  možnost poznat kulturu a místní zvyky.

Během projektové činnosti probíhala pravidelně také práce ve skupinách. Jejím závěrem byla prezentace plánovaných produktů a výstupů jednotlivých skupin (Energy, Waste, Water, Traffic, Food), jejichž realizace by měla proběhnout v rámci posledního setkání v Anglii v březnu 2023.

Jana Koutná a Petra Ševčíková
koordinátorky projektu

4857

4857

4857

4857

4857