Dušičkový týden začal 1. listopadu slavností Všech svatých a památkou všech věrných zemřelých, lidově zvanou dušičky. Při této příležitosti mohli studenti i zaměstnanci školy přinést fotky svých blízkých, kteří jim během poslední doby zemřeli.

Nástěnku s těmito fotkami a jmény jsme měli celý měsíc listopad vystavenou před oltářem v kapli Panny Marie. Za naše zemřelé jsme sloužili mši svatou a během listopadu jsme na ně zvlášť pamatovali v našich modlitbách. Během dušičkového týdne jsme společně se studenty chodili navštěvovat místní hřbitov v Kroměříži, kde jsme se pomodlili a vyprosili tak duším zemřelým plnomocné odpustky.

4863