Dne 16. 11. 2022 jsme si před začátkem vyučování připomněli Den boje za svobodu a demokracii a  Den studentstva.

Ve vestibulu si každý zájemce v čase od 7:00 do 7:50 mohl připnout trikolóru, vzít si malou sladkost a také si do vlastního hrníčku nechat nalít kávu. Kolik studentů přišlo jen kvůli tomuto nápoji a kolik kvůli svátku a pietě, to už asi nezjistíme, je však jisté, že v každém případě šlo o velké počty, protože jsme rozdali všech 300 trikolór a několik litrů kávy. 

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se do projektu zapojili a připojili ruku k dílu, jmenovitě pak Aničce Chytilové, Pavlíně Zádrapové, Karolíně Jurčové, Natálii Forýtkové a Jakubu Motyčkovi.  

Celá akce se dle mého názoru velmi povedla a musím říct, že jsem velmi potěšen tím, jak se studenti zajímají o naši minulost, protože to nám ve výsledku dává velkou naději i do budoucnosti.  

Dominik Majer, 2. B 

4864

4864