Letošní 5. ročník Červené středy v České republice byl společnou akcí České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí, která upozorňuje na problematiku náboženské svobody a pronásledování pro víru ve světě.

Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru ve světě. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Červeným světlem bývají nasvíceny památky a veřejné stavby.

Na naší škole jsme si připomněli tento den při studentské mši svaté, kterou sloužil v kostele sv. Jana kroměřížský děkan P. Josef Lambor. Ve své promluvě vzpomněl na všechny pronásledované pro víru a vyjádřil vděčnost za svobodu vyznání v naší zemi a možnost svobodně následovat Krista v našem běžném životě.

Iniciativa Červená středa byla založena britskou organizací Aid to the Church in Need (Církev v nouzi). Více informací můžete najít na www.cervenastreda.cz.

4872

4872

4872

4872

4872

Další fotografie.