10. ledna si připomeneme 135 výročí narození pedagoga, kněze a prefekta „malého semináře“ v Kroměříži.

František Robenek se narodil v roce 1888 ve Zdounkách na Moravě jako syn rolníka, váženého měšťana a dlouholetého starosty Zdounek. Po studiích bohoslovecké fakulty pokračuje ve Vídni a úspěšně složil absolutorium v předmětech dějepis-zeměpis. Studia završil disertační prací a titulem doktora filozofie. Patřil k metodickým a důsledným učitelům, bylo o něm známo, že používá vždy spisovný jazyk a studentům neodpouštěl žádné „krajové speciality“.

Byl rovněž, jako celá řada jeho kolegů, nadaným zpěvákem a dokonce krátce zastupoval nemocného ředitele kůru sv. Mořice. Vedl studentský sbor, organizoval koncerty a v hudebním tělese Moravanu působil ve funkci zástupce sbormistra dlouhých jedenáct let. Jako historik byl přesvědčeným zastáncem cyrilometodějské tradice a pečlivým studiem pramenů dospěl k názoru, že hrob Metodějův se nachází v Ostřihomi. Není bez zajímavosti, že Svatopluka, moravského knížete, nazývá Moraviae rex, tedy králem moravským.

Na kroměřížském gymnáziu byl také správcem velké numismatické sbírky, jejíž osud je v souvislosti s druhou světovou válkou bohužel neznámý. Dr. Robenek byl také odborně literárně činný, zanechal po sobě řadu historických publikací. Zemřel krátce před vyhlášením Protektorátu na podzim roku 1938.