My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Známá píseň doprovázející tradiční koledování se letos společně s vůní kadidla nesla také chodbami našeho gymnázia. Jelikož svátek Zjevení Páně připadl letos na páteční den, navštívili nás Tři králové již ve čtvrtek 5. ledna.

Během hlavní přestávky navštívili Tři králové vestibul školy, kde se potkali se studenty a požehnali přilehlé školní prostory. Hudební doprovod Tří králů zajistila v letošním roce AG schola. Za zpěvu písně se mudrcové posléze vydali také k zaměstnancům v okolních kancelářích, do sborovny či školní knihovny a na další místa. Tam všude měli učitelé a další pracovníci školy možnost přispět do Tříkrálové sbírky.

V podvečerních hodinách vyrazili již tradičně dvě Tříkrálové skupinky navštívit studenty bydlící na domově mládeže. Společně s otcem Petrem a bratrem Matějem putovali po jednotlivých pokojích jako Tři králové naši ministranti. Také na internátu skupinky požehnaly jednotlivé pokoje a další místnosti. Studenti měli opět možnost přispět také do Tříkrálové sbírky. Děkujeme všem dárcům z řad studentů i zaměstnanců našeho gymnázia.

4992

4992

4992

4992

4992

4992

Autor fotografií: Iva Bekárková ml.