V Galerii Na Schodech bude v pátek 20. ledna o velké přestávce vernisáž společné výstavy fotografií tříd 2.B a 4.K. Hlavním tématem fotografií třídy 4.K je světlo ve všech významech. Třída 2.B nazvala svoji výstavu Nevšední krásy (ne)všedních dní.

Přijměte srdečné pozvání studentek a studentů obou tříd na tuto výstavu.

5002

5002